SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Julij 2020

Dobrodošli na spletni strani https://gocrypto.com, ki jo upravlja družba Eligma d.o.o., registrirana
v Sloveniji z matično številko 8106452000 (»Eligma«). Če nas želite kdaj obiskati, se nahajamo
na naslovu Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU.
Pred vami so Splošni pogoji uporabe te spletne strani (»Splošni pogoji«). Njihov namen je
predstaviti temeljne pravice in obveznosti, ki veljajo med vami kot obiskovalcem in nami kot
upravljavcem te spletne strani. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu s slovensko in evropsko
zakonodajo ter veljajo za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Seznanitev s Splošnimi pogoji je
pomembna zato, da te spletne strani (hote ali nehote) ne boste uporabljali v kakršen koli
nezakonit, protipraven, neetičen ali nedosleden namen.
Če vam katera koli določba teh Splošnih pogojev ni povsem razumljiva, vam svetujemo, da se
pred začetkom uporabe te spletne strani posvetujete z nami. Z veseljem vam bomo odgovorili na
vsa vprašanja ter skupaj razrešili morebitne nejasnosti. Na voljo smo vam na e-poštnem naslovu
[email protected] Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Splošne pogoje in
Obvestilo o varstvu osebnih podatkov , saj navedena dokumenta skupaj tvorita dogovor med vami
in nami glede uporabe te spletne strani.

V trenutku, ko pričnete s samostojno uporabo te spletne strani, velja, da ste sprejeli vsebino teh
Splošnih pogojev. Ti Splošni pogoji veljajo izključno za uporabo te spletne strani in ne urejajo
nobenih drugih pravnih razmerij med vami in nami.

Vsebina te spletne strani je avtorsko delo Eligme in kot taka predmet avtorske zaščite ali druge
oblike zaščite intelektualne lastnine. Poleg besedila in podatkov na spletni strani sodi med pravno
varovano lastnino tudi celotna grafična podoba z vsemi grafičnimi elementi. Imetnica avtorskih
pravic v zvezi s to spletno stranjo je izključno Eligma; vam kot uporabniku pa podeljujemo
osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do komercialne uporabe spletne strani v
skladu s temi Splošnimi pogoji. Komercialna uporaba dovoljuje uporabo dokumentov na spletni
strani, med drugim kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje
informacij, vendar le za interno uporabo dokumentov v okviru poslovanja vašega podjetja, pri
čemer morajo dokumenti ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.
Če posedujete kakršno koli gradivo, za katerega menite, da bi nam lahko koristilo, nam ga lahko
posredujete, vendar vas moramo opozoriti, da boste s tem na nas prenesli vse materialne avtorske
pravice glede tega gradiva in nam dovolili objaviti in/ali kako drugače uporabiti to gradivo.
Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so naše registrirane blagovne
znamke ali pa imamo izključno pravico do njihove uporabe.

Naše temeljno vodilo je, da se po najboljših močeh in s kar največjo skrbnostjo trudimo
zagotavljati čim bolj točne in ažurne podatke na tej spletni strani, vendar vas kljub temu
opozarjamo, da so vsa besedila le informativnega značaja.
Spletna stran z vsemi svojimi aplikacijami je dostopna neprekinjeno (24 ur na dan, 365 dni v
letu), razen v primeru višje sile ali tehničnih razlogov (npr. vzdrževanje spletne strani), ko so
možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja spletne strani. Obvestilo o načrtovanih
daljših prekinitvah bomo predhodno objavili na spletni strani.
Radi bi vas opozorili, da to spletno stran uporabljate na lastno odgovornost. Niti mi niti katerakoli
druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ni
odgovorna za škodo in/ali izgubo dobička, ki bi lahko nastala:
- zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij;
- kot posledica višje sile ali dogodka, ki se mu ni mogoče izogniti, ga preprečiti ali
odvrniti;
- zaradi občasnega nedelovanja strani;
- zaradi podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki so objavljene na naši spletni
strani in niso v naši lasti.
Priporočamo vam, da zagotovite ustrezne ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so
potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in
drugo zlonamerno programsko opremo).

Zaradi nenehnega razvoja in izboljšav so včasih nujno potrebne določene spremembe in/ali
dopolnitve teh Splošnih pogojev. V navedenih primerih si pridržujemo pravico, da lahko določbe
spremenimo brez predhodnega obvestila, vsekakor pa boste o vsakršni spremembi pravočasno
obveščeni na ustrezen način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani. Če vam določbe
spremenjenih splošnih pogojev ne bodo ustrezale, vam svetujemo, da spletne strani v nadaljnje ne
uporabljate.

V našem interesu je, da vam ta spletna stran nudi čim prijetnejšo uporabniško izkušnjo in obilico
koristnih informacij, kar bomo dosegli tako, da se stran uporablja v skladu s temi Splošnimi
pogoji. Če kljub temu pride do kakršne koli kršitve teh Splošnih pogojev in/ali nepooblaščene
uporabe te spletne strani, si pridržujemo pravico, da ukrepamo na način, ki se smatra kot
primeren, npr. s prijavo sumov nezakonitih ravnanj ustreznim organom pregona, nadzornim
organom ali drugim pooblaščenim osebam. Če je to potrebno oz. če tako zahteva veljavna
zakonodaja, bomo navedenim organom v skladu z Obvestilom o varstvu osebnih podatkov
razkrili vse potrebne informacije, npr. osebna imena, e-poštne naslove, naslove IP, zgodovino
iskanja in drugo.

Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se
uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih
pogojev, Eligma rešuje po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno
sodišče v Ljubljani.

Če imate glede teh Splošnih pogojev kakršnokoli vprašanje ali pripombo, smo vam na voljo na e-
poštnem naslovu [email protected]

Eligma d.o.o.