OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Julij 2020

V družbi Eligma d.o.o. si stalno prizadevamo za razvoj in izboljšave storitev, saj jih želimo čim
bolj prilagoditi vašim potrebam. Da bi dosegli zastavljene cilje, moramo v določenih primerih
zbirati in obdelovati nekatere osebne podatke.
Namen pričujočega Obvestila o varstvu osebnih podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s
tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo
za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo svojih
osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti
spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov.
Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.
Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si
Eligma pridružuje pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo
pravočasno obvestili na najustreznejši način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Obvestilom, je Eligma, razvoj
tehnologij umetne inteligence, d.o.o. (»Eligma«), matična številka 8106452000, s poslovnim
naslovom na Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana. Če imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih
podatkov kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na [email protected] .
V Eligmi je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovan Luka Planinc, ki je
dosegljiv na e-poštnem naslovu [email protected] Nanj se lahko obrnete za dodatna pojasnila
in informacije glede obdelovanja osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oz. ste v to privolili sami. Vaših
osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oz. podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno
utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih
podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1) ter Uredba (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter z našimi internimi
politikami.
Eligma bo vaše osebne podatke obdelovala na podlagi naslednjih pravnih temeljev:
1. Z obiskom spletne strani https://gocrypto.com/sl/ ste sprejeli in soglašali s Splošnimi
pogoji uporabe te spletne strani ter z Eligmo sklenili pogodbo in/ali ste z Eligmo sklenili
oziroma ste v postopku sklenitve pogodbe za uporabo sistema GoCrypto, ki se uporablja
kot pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki se kodirajo in se na
strežnik Eligme prenašajo v zaščiteni obliki. Takšen sistem preprečuje, da bi kdor koli
lahko prestregel vaše osebne podatke.
2. Eligma obdeluje osebne vaše podatke tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

- na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP;
ZASP) itd.
- na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki Eligmo
obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov
državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih
zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

3. Eligma lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa v zvezi z
izvajanjem pogodb iz točke 1 tega poglavja, npr:
- v statistične namene in namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj
obiskovalcev,
- za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani,
- za izvajanje poslovnih analiz,
- za nadaljnji razvoj ponudbe,
- za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov,
- za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,
- za ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,
- na podlagi drugih zakonitih interesov.
4. Eligma lahko v določenih primerih vaše osebne podatke obdeluje na podlagi vaše
osebne privolitve (soglasja) za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot sta pošiljanje
aktualnih novic in splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih in dogodkih.
Osebna privolitev je povsem prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh
primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov
obveščanja, in sicer vse do preklica privolitve.
5. Eligma zbira osebne podatke ob obisku tudi prek piškotkov, na podlagi zakonitega
interesa, in sicer za izboljšanje funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti,
nemotenega delovanja spletne strani ter štetja uporabnikov na spletni strani. Vse dodatne
informacije o uporabi piškotkov so dostopne na naslednji povezavi.

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno
posredujete sami, tako da obiščete našo spletno stran, izpolnite spletni obrazec in/ali se prijavite
na prejemanje novic. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije in podatke, ki so
dostopni ali pa so nam bili posredovani iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih
aplikacij, družbenih medijev).
Eligma obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:
a) kontaktne podatke
Ti vključujejo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnite obrazce na spletnem mestu
ali komunicirate z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključujejo tudi vse
podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnete obrazec za sklenitev pogodbe za uporabo sistema
GoCrypto na tej spletni strani, se naročite na naše novice ali prijavite kakršno koli težavo, ki se
pojavi med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše ime, naziv podjetja, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov ter ostale
posredovane podatke.
b) podatke o strežniku
Ko uporabljate to spletno stran, zbiramo različne podatke v dnevniku strežnika, med drugim:
datume in čase obiskov; obiskane podstrani; vaš naslov IP; nastavitev časovnega pasu; čas, ki ste
ga prebili na našem spletnem mestu; spletna mesta, ki ste jih obiskali tik pred oz. tik po obisku
naše spletne strani; posnetke zaslonov ob klikih na tej spletni strani; informacije, ki ste si jih
ogledali ali iskali; odzivni čas strani; napake pri prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in
podatke o interakciji na strani.
c) podatke o napravah
Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do te spletne strani,
vključno z modelom, operacijskim sistemom in različico strojne opreme, spletnim brskalnikom, ki
ga uporabljate, in drugimi identifikatorji vaše naprave.
d) informacije o uporabi naših storitev
Za ciljno usmerjanje naših aktivnosti uporabljamo podatke o tem, katere naše storitve že
uporabljate, kako dolgo, pod kakšnimi pogoji in ali ste jih obdržali ali odpovedali. Vemo, kako
pogosto in v katere namene uporabljate posamezne naše storitve.
e) podatke o stikih z nami
Vodimo evidenco o vaših stikih z nami, zlasti o datumu (lahko tudi o času) stika in razlogu zanj.
To velja za vse vrste stikov (telefon, SMS, pošta, elektronska pošta, v živo).
f) podatke iz družbenih omrežij
V trženjskih akcijah uporabljamo tudi družbene medije (npr. Facebook) in čeprav ne hranimo
podatkov, ki so objavljeni na vašem profilu, jih uporabljamo za ciljno usmerjanje naših trženjskih
aktivnosti, vendar le, če pri svoji uporabi teh družbenih medijev v to privolite. V okviru piškotkov
tretjih oseb ponujamo tudi boljšo uporabniško izkušnjo, deljenje vsebin prek različnih družbenih
medijev ter prilagajanje ponudbe vašim željam in potrebam, ki so razvidne iz vašega predhodnega
brskanja po spletu. Kljub vsem prizadevanjem ne moremo jamčiti za vsebino povezanih zunanjih
spletnih mest ali preverjati tovrstne vsebine. Na zunanje povezave zato klikate na lastno
odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči
obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem
zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo o varstvu osebnih podatkov ne nanaša na vašo
uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.
g) geolokacijske podatke
Geolokacijske podatke oz. koordinate GPS (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina) pridobimo
ob vašem obisku naše spletne strani, da vam lahko pomagamo poiskati najustreznejši končni
produkt in/ali storitev. Eligma obdeluje lokacijske podatke v obliki, ki je ni mogoče povezati z
določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika.

Uporabniki vaših osebnih podatkov so zaposleni v Eligmi, ki so pooblaščeni za obdelavo vaših
osebnih podatkov, pogodbeni obdelovalci ter javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih
pooblastil, ki se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako veleva veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, če je to nujno potrebno, če so
zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju ali če ste nam to izrecno dovolili.
V določenih primerih je za izvajanje naše dejavnosti potrebna in dogovorjena pogodbena
obdelava osebnih podatkov, npr. s podjetji, ki zagotavljajo delovanje naših storitev (dobavitelji in
vzdrževalci programske opreme, skrbniki IT, tiskarji, tehnična podpora, pogodbeni partnerji, ki za
nas opravljajo storitve analize uporabe, neposrednega trženja in shranjevanja podatkov, itd.).
Pogodbeni obdelovalci osebne podatke obdelujejo v našem imenu in za naš račun. Brez
utemeljenega zahtevka in brez izrecnega pisnega soglasja Eligme pogodbene obdelave ne smejo
prenesti na pogodbene podobdelovalce.
Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost Eligme. Zaposleni v Eligmi obdelujejo vaše osebne
podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani
k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot zaposleni v
Eligmi, zato so vaši podatki varni.
Če bomo vaše osebne podatke prenesli izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili
skladno z zakonodajo varstva osebnih podatkov. To lahko storimo na različne načine, in sicer:
- državo, kamor pošiljamo vaše osebne podatke, je kot ustrezno potrdila Evropska
komisija;
- s prejemnikom vaših osebnih podatkov je bila sklenjena pogodba, ki vsebuje Standardne
pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija in slednje zavezuje k varstvu
osebnih podatkov; ali
- kadar ima prejemnik vaših osebnih podatkov sedež v ZDA, je slednji član
certifikacijskega mehanizma Ščit zasebnosti EU-ZDA.
V vseh drugih primerih nam prenos vaših osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega
prostora na druge načine dovoljuje zakonodaja. V vseh primerih pa je vsakršen prenos vaših
osebnih podatkov skladen z relevantno zakonodajo varstva osebnih podatkov.

Eligma bo za zavarovanje osebnih podatkov uporabila vse organizacijske, tehnične in druge
ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova
sprememba ali izguba ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim
vključujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih,
interne revizije obdelovalskih aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija
zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da
spremljajo obdelavo, ter stalna nadgradnja varnostnih ukrepov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne
kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano
oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje
obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na
podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala
možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali
anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih, hranimo
do vašega preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega
obdobja vas bomo ponovno zaprosili za privolitev.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali
izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta
zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani ali našega poslovnega
sodelovanja. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov
k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik
posameznega upravljavca.
Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih
lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih
podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.
Eligma ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih
posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih
podatkov.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna
zakonodaja.
Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po
prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti
in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju
vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.
Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko
vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov [email protected] oz. po
navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Kljub
temu bi vam bili hvaležni, če svoje pomisleke, pripombe oz. predloge sporočite nam, preden se
obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

To Obvestilo je objavljeno na spletni strani www.gocrypto.com in začne veljati 1. 8. 2020.
Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni
na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom ter morebitno pogodbo o uporabi sistema GoCrypto
ali drugo pogodbo tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in Eligmo.
To obvestilo lahko kadar koli spremenimo, če je to potrebno zaradi spremembe obdelave osebnih
podatkov oziroma zaradi nove interpretacije, odločitve ali mnenja v povezavi s pravom varstva
osebnih podatkov. O spremembah obvestila vas bomo predhodno obvestili.

Eligma d.o.o.